Skip to content Skip to footer

Kompensacja mocy biernej obliczenia

W obwodzie prądu stałego moc przepływająca do odbiornika jest proporcjonalna do iloczynu prądu przepływającego przez odbiornik i spadku potencjału na odbiorniku. Energia przepływa w jednym kierunku od źródła do ładunku. W przypadku zasilania prądem przemiennym napięcie i prąd różnią się w przybliżeniu sinusoidalnie.

Kompensacja mocy biernej obliczenia

Gdy w obwodzie występuje indukcyjność lub pojemność, przebiegi napięcia i prądu nie są idealnie dopasowane. Przepływ mocy składa się z dwóch komponentów – jeden komponent przepływa od źródła do obciążenia i może wykonywać pracę pod obciążeniem; druga część, znana jako moc bierna. Można to uznać za prąd, który dociera w niewłaściwym czasie. Energia zmagazynowana w elementach pojemnościowych lub indukcyjnych sieci powoduje przepływ mocy biernej.

Przepływ mocy biernej silnie wpływa na poziomy napięcia w sieci. Poziomy napięcia i przepływ mocy biernej muszą być dokładnie kontrolowane, aby system operacyjny mógł działać w dopuszczalnych granicach. Kompensacja energii biernej cechuje się tym, że jest dość wytrzymała.

Kompensacja energii biernej

Technikę znaną jako kompensacja bierna stosuje się w celu zmniejszenia pozornego przepływu mocy do obciążenia przez zmniejszenie mocy biernej dostarczanej z linii przesyłowych i zapewnienie jej lokalnie. Na przykład, aby skompensować obciążenie indukcyjne, kondensator bocznikowy jest instalowany blisko samego obciążenia. Dzięki temu cała moc bierna potrzebna do obciążenia jest dostarczana przez kondensator i nie musi być przenoszona przez linie przesyłowe. Ta praktyka oszczędza energię, ponieważ zmniejsza ilość energii wymaganej do wytworzenia przez narzędzie, aby wykonać tę samą ilość pracy. Dodatkowo pozwala na bardziej wydajne projektowanie linii przesyłowych przy użyciu mniejszych lub mniej wiązanych przewodów i optymalizację konstrukcji wież transmisyjnych.

Kompensacja mocy biernej

Energia zgromadzona w polu magnetycznym lub elektrycznym urządzenia obciążającego, takiego jak silnik lub kondensator, powoduje przesunięcie między przebiegami prądu i napięcia. Kondensator to urządzenie prądu przemiennego, które magazynuje energię w postaci pola elektrycznego. Gdy prąd przepływa przez kondensator, nagromadzenie ładunku powoduje powstanie przeciwnego napięcia na kondensatorze. Kompensacja mocy biernej obliczenia są dość skomplikowane.