Skip to content Skip to footer

Moduły awaryjne LED – zadania i charakterystyka

System energetyczny Polski jest wciąż dość stabilny, a awarie oświetlenia zdarzają się dość rzadko. Niestety czasem mają one miejsce, co niekoniecznie związane jest z wadliwą pracą elektrowni. Brak energii jest szczególnym wyzwaniem w dużych budynkach. Instaluje się w nich moduły awaryjne LED, których zadaniem jest doświetlenie drogi ewakuacji.

Niewielka oprawa, duże możliwości

Moduły awaryjne składają się z diody LED i prostego układu elektronicznego. Jego zadaniem jest wykrycie zaniku fazy zasilającej i zamknięcie obwodu zasilania awaryjnego. Obwód ten jest najczęściej zasilany przez system akumulatorów, co oznacza konieczność zastosowania diody o relatywnie niewielkiej mocy. Tak też zwykle jest, gdyż zamontowane w nich diody pobierają maksymalnie 3 – 5 W.

System przekierowywania zasilania opiera się na szybko wyzwalanym układzie automatyki. Dzięki temu przerwa w oświetleniu ogranicza się do zaledwie kilku sekund. Niektóre moduły awaryjne led zaprojektowane są w ten sposób, że wyzwalają się one już po kilku milisekundach od zaniku zasilania. Dzięki temu osoby przebywające w budynku, mają zagwarantowane maksimum bezpieczeństwa.

Rodzaj instalacji

Awaryjne moduły LED można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich jest moduł oświetleniowy, którego zadaniem jest delikatne, ale zarazem bezpieczne dla użytkownika oświetlenie wybranej przestrzeni. Jest to system posiadający wiele zalet, z których jedną jest zdolność do oświetlenia relatywnie dużej przestrzeni użytkowej.

Nieco inaczej działają moduły wskaźnikowe. Ich celem jest podświetlenie strzałek kierunkowych, które prowadzą do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Zaletą tego układu jest niskie zużycie energii, ale niestety nie zapewnia on maksymalnego bezpieczeństwa. Często musi on współdziałać z systemami oświetlenia ogólnego.

Niezawodność – niezależnie od systemu

Główną cechą awaryjnych modułów LED jest ich niezawodność. Większość z nich posiada specjalne przyciski testowe, za pomocą których można łatwo sprawdzić sposób działania całego systemu. Co ważne – większość podobnych instalacji posiada specjalną dokumentację techniczną, w ramach której pracownik notuje sprawne wykonanie testu.

Podsumowując, wszystko to jest konieczne, w celu zapewnienia optymalnych warunków ewakuacji. Co więcej – systemy oświetlenia awaryjnego, mają również chronić przed powstaniem paniki. Nie każdy ma przy sobie telefon lub latarkę, za pomocą którego można byłoby oświetlić sobie drogę ewakuacji. Dlatego systemy te są tak ważne dla ludzkiego bezpieczeństwa.