Skip to content Skip to footer

Przydomowa oczyszczalnia nieczystości

Przydomowa przepompownia ścieków – spora inwestycja, która jednak zwraca się po kilku latach. Inwestycja, która ułatwia życie domownikom, których posesja usytuowana jest na niezbyt korzystnym terenie. Co zatem warto wiedzieć o przydomowej przepompowni?

Przydomowa przepompownia ścieków – budowa

Najprostsza przydomowa przepompownia ścieków składa się ze zbiornika (studzienki), wykonanego z wytrzymałego materiału, którym jest polietylen PEHD. Zbiornik ten jest wykonany w taki sposób, by zapobiec wszelkim, mechanicznym uszkodzeniom. Posiada więc wzmocnioną strukturę i ściankę o średniej grubości około 10 mm. Na wierzch zbiornika przymocowuje się polietylenową pokrywę lub żeliwny właz.

Najpopularniejsze zbiorniki do przydomowej przepompowni ścieków mają wielkości średnio od 800×1800 mm do 1000×2150 mm. Wybór najlepszej uzależniony jest od wydajności i ilości ścieków, jakie dane gospodarstwo domowe wytwarza. Przeciętna rodzina, składająca się z czterech osób wytwarza blisko 320-400 litrów ścieków na dobę. Dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie, jak duży zbiornik będzie potrzebny rodzinie – i tu warto jest skonsultować tę kwestię z firmą, która przydomową przepompownię będzie wykonywać.

Przydomowa przepompownia ścieków – działanie

Jak działa przydomowa przepompownia ścieków? Nie jest to mocno skomplikowana sprawa. W pierwszym momencie wytworzone ścieki trafiają do głównego zbiornika, tak zwanego osadnika gnilnego. Osadnik ten jest wykonany ze wspomnianego już polietylenu. Zbiornik usytuowany jest pod powierzchnią gruntu, gdzie następuje wstępny proces oczyszczania – osadzanie i flotacja. Osadzanie polega na tym, że cały szlam – piasek i muł – opada na dno zbiornika. Flotacja z kolei polega na unoszeniu się nieczystości ku górze zbiornika. Osady flotujące (wypływające) gromadzą się na filtrze biologicznym, gdzie następuje ich całkowity rozkład. Rozkład ten jest możliwy dzięki dodaniu specjalnych preparatów bioaktywnych, przeznaczonych do stosowania w przepompowniach czy szambach.

Bardziej skomplikowanym procesem przepompowywania ścieków jest ten, który dokonuje się w gruncie. Wówczas niezbędne jest wykonanie dodatkowej studzienki Taka przepompownia jest jednak dość wymagająca, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu. Do jej stworzenia konieczny jest piaszczysty grunt o bardzo dobrej przepuszczalności a także bardzo niski poziom wód gruntowych.

Przydomowa przepompownia – cennik

Przydomowa przepompownia ścieków nie jest tanią inwestycją. Wymaga sporo nakładu finansowego, ale i czasowego. Wykonanie dobrze działającej przepompowni wymaga kilku dni pracy a koszt do całkowitego ukończenia oscyluje w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych