Skip to content Skip to footer

Czym jest elastomer silikonowy?

Elastomery to inaczej sztuczne lub naturalne materiały polimerowe. Ich główną cechą jest fakt, że można je odwracanie zdeformować bez możliwości przerwania ich struktury. Doskonałym ich przykładem mogą być wszelkiego rodzaju gumy oraz kauczuk naturalny. Inną grupą takich elastomerów są silikony.

Czym się charakteryzuje elastomer silikonowy?

W ogóle elastomery charakteryzują się ogromną elastycznością. Ich podstawową cechą jest fakt, że bez problemu można na stałe zmieniać ich kształty. Zmiana ta odbywa się przy działaniu siły i jest odwracalna. Jest to zjawisko bardzo często wykorzystywane w przemyśle a elastomery są używane, między innymi, do wypełniania wolnej powierzchni w czasie pakowania, na przykład, żywności. Elastomery pod wpływem ściskających idealnie zmieniają swoje kształty i rozmiary. Przy tych procesach nie pękają, nie niszczą się ani nie kruszą. Są tworzywem plastycznym. Dodatkowo elastomer silikonowy jest produktem niepalnym, idealnie, przez to sprawdza się w budownictwie.

Jakie jest ich zastosowanie?

Produkcja elastomerów pozwala na wyprodukowanie każdego elementu, każdego potrzebnego kształtu. Dzieje się tak też dlatego, że istnieje możliwość, w tym wypadku, komponowania różnych tworzyw sztucznych, które zostały użyte do wyprodukowania danego elastomeru.Elastomery wykorzystywane są wszędzie. Znajdują swoje miejsce w przemyśle różnego rodzaju, transporcie, budownictwie

Bardzo często spotkać je można jako elementy izolujące i łączące. Elastomer silikonowy spotykany jest w gumach olejo i kwasoodpornych oraz jako uszczelnienie techniczne w instalacjach wodnych czy inżynierii procesowej. W przemyśle spożywczym spotykamy go, jako materiał obojętny biologicznie, przy pakowaniu niektórych artykułów.

Charakterystyka tworzywa

Elastomery, w tym także silikonowe są tworzywem niezwykle lekkim i giętkim. Dlatego też tak szerokie jest ich zastosowanie, w przemyśle maszynowym i transportowym. Z właściwości tego tworzywa korzysta także przemysł włókienniczy, chemiczny i farmakologiczny. Jest to tworzywo bardzo odporne na ścieranie oraz warunki atmosferyczne w tym skrajne temperatury.Zresztą praktycznie, poprzez swoje cechy charakterystyczne, tworzywo jest wykorzystywany praktycznie wszędzie.Elastomery silikonowe spotykane są także w niektórych kosmetykach i wtedy przybierają tam formę żelowo – galaretkowatą, która w dotyku przypomina bardziej olej w żelu.