Skip to content Skip to footer

Mechanizmy odwodzące fronty meblowe

Wolność gospodarcza objawia się szerokim asortymentem wyrobów. Jednak, żeby poruszać się w tym gąszczu z wprawą i bez obaw potrzebna jest wiedza, którą fachowcy zbierają latami wraz z mnogością doświadczeń i jednostkowych przypadków. Tak też jest z akcesoriami meblowymi. Właściwie wszyscy wiedzą, o co chodzi, jednak zagłębiając się w temat napotyka się na wiele niuansów.

Dziś prezentujemy przewodnik przybliżający akcesoria meblowe w Poznaniu. Uściślając, przewodnik będzie traktował o mechanicznych podnośnikach meblowych. W zależności od usytuowania frontu w stosunku do innych mebli w zestawie i pomieszczeniu można wybierać w kilku opcjach konstrukcyjnych różniących się zasięgiem i sposobem prowadzenia frontu meblowego.

Układ równoległy

Vademecum akcesoriów meblowych w Poznaniu otworzy mechanizm równoległy. Do zastosowania w miejscach, gdzie naprzeciw składu meblowego znajduje się zwarta zabudowa, a front szafki jest szerszy lub równy szerokości przejścia pomiędzy ścianami zabudowy. Dodatkowy warunek jest taki, że ponad rozpatrywanym segmentem jest się wolna przestrzeń (kolejne piętro szafek).

Konstrukcja siłowników wytrzymuje znaczne obciążenie. Chcąc znaleźć porównanie sposobu otwierania szafki trzeba sobie przypomnieć, w jaki sposób otwierają się drzwi autobusów miejskich – po otwarciu układają się równolegle do boku pojazdu.

Przykład uchylno-nachodzący

Kolejny przykład na akcesoria meblowe w Poznaniu to system prowadzenia, którego efektem jest pełne odsłonięcie przestrzeni szafki, a drzwi górną krawędzią zachodzą nad skrzynię mebli. Siłownik uchylno-nachodzący może być montowany tylko na najwyższej kondygnacji szafek, nad którą znajduje się wolna przestrzeń.

Konstrukcja uchylna

Do kompletu akcesoriów meblowych w Poznaniu brak jednego rozwiązania. Prowadnicy uchylnej. Jest to rozwiązanie najprostsze z dotychczas prezentowanych. Odwodzi front meblowy do góry po regularnym łuku. Zatrzymanie następuje zgodnie z mechanicznie zaprogramowanym ogranicznikiem. Przed rzędem szafek jest dość miejsca, by front otwierał się bez kolizji.

Konfiguracja uchylno-składana

Kompletem rozwiązań uzupełniających akcesoria meblowe w Poznaniu jest system siłownika mechanicznego uchylno-składanego. Działa podobnie do poprzedniego. Różnicą w zastosowaniu jest brak miejsca powyżej i przed frontem mebli. Front jest podzielony na dwie części linią równoległą do obrysu skrzyni szafki. Siłownik posiada dodatkowy element odwodzący. Pantograf, który składa front wzdłuż linii cięcia. Ograniczenie ruchu sprawia, że front zatrzymany zostaje na milimetry od sufitu.