Skip to content Skip to footer

Okna dla technologii domu pasywnego

Trzecia część zużytej energii to niefortunny wynik, który osiąga sektor mieszkaniowy. Powodem tak wysokiego współczynnika jest sposób korzystania z domów i stan ich zabezpieczenia przeciw przenikaniu ciepła. Dojrzałość świadomości proekologicznej sprawia, że ludzie dostrzegają potrzebę zastosowania optymalizacji. Rezultatem tego toku myślenia jest powstanie nowego nurtu w budownictwie.

Budownictwo pasywne

Są to okna pasywne. I pozostałe elementy konstrukcyjne także są pasywne. Według przesłanek opracowanych przez wiele lat prób i błędów dom pasywny to obiekt, którego średnie roczne zapotrzebowanie na energię wynosi 15 kWh/m²/rok. Komfort przebywania we wnętrzach pasywnych zapewniają pasywne źródła ciepła. Dodatkowymi źródłami energii cieplnej są urządzenia elektryczne, rekuperacja wentylacji i promieniowanie słoneczne.

Najważniejszy element pasywnej układanki

Okna są częścią budynku, który zawsze działał na rzecz poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Nowoczesne okna pasywne otrzymały konstrukcję jeszcze lepiej wykorzystującą możliwości udostępnione przez naturę.

Wyzwania stawiane stolarce budowlanej

Wysokie wymagania stawiane przed oknami pasywnymi odzwierciedlają współczynniki przenikania ciepła, którymi muszą charakteryzować się wyroby stolarki budowlanej. Parametry strat ciepła są znacznie wyższe od tych określonych dla tradycyjnego budownictwa.

Okno pasywne musi być określone współczynnikiem przenikania ciepła Umax nie większym niż 0,8 W/m2K.

Wydajność wychwytywania promieniowania słonecznego zależy także od przejrzystości tafli szkła. Zespoły szyb opisuje się tak zwanym współczynnikiem g, który powinien być większy niż 50%.

Bilans cieplny

W domach pasywnych straty ciepła w ogólnym rachunku dla ścian i okien stanowią zdecydowaną większość. Jednak dzięki konstrukcji, jaką mają okna pasywne, są bilansowane. A nawet produkują niewielką nadwyżkę energii w stosunku do utraconej.Tak dobre wyniki można osiągnąć dzięki właściwemu projektowi okien. Konstrukcja jest zmodyfikowana w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, przez choćby zastosowanie wieloszybowych paneli z maksymalnie przezroczystego szkła.Jednak sama konstrukcja to nie wszystko. Ważne jest optymalne rozmieszczenie otworów i montaż, dający pewność likwidacji mostków cieplnych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Internorm.